#Ukraine: providing and receiving support

Czech Republic

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ)

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ)

Student chamber of the Council of HEIs promotes the interests of students on the national level regarding the matters of legislature, financing, management and activities of the HEIs. Being a part of the Council of HEI’s, we are official representation of the university students, established by the law.

We are a partner for discussing the issues of students and tertiary educational system in general with the Czech Rectors Conference, Parliament of the Czech Republic, the Government of the Czech Republic, responsible Ministries and other authorities of the public service.

Our members are elected by the representative bodls (academic senates) of public, state as well as private HEIs. We also cooperate with student organizations, we support their activities and promote their interests. Our activities are being coordinated also at international level. We are member of European Students’ Union (ESU) and the European Council of Doctoral Candidates (Eurodoc). We participate in their regular meetings and we monitor the development of tertiary educational system abroad.


Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je součástí Rady vysokých škol (RVŠ). RVŠ tvoří – spolu s Českou konferencí rektorů (ČKR) – oficiální reprezentaci vysokých škol v České republice dle zákona o vysokých školách (zák. č. 111/1998 Sb.). Každou vysokou školu v RVŠ obvykle zastupují tři zástupci (včetně studenta delegovaného do SK RVŠ) a pak vždy jeden zástupce za každou fakultu. Jejich funkční období je tříleté.

SK RVŠ je jediným celostátním orgánem, který zastupuje studenty a studentky všech veřejných, státních i soukromých vysokých škol. Představuje partnera při vyjednávání o záležitostech studujících pro RVŠ, ČKR, Parlament ČR, vládu ČR, jednotlivá ministerstva a další orgány veřejné správy. Studující SK RVŠ reprezentuje také ve vztahu k orgánům Evropské unie, úzce přitom spolupracuje s evropskými studentskými organizacemi (ESU, EURODOC). Svůj postup na mezinárodní úrovni koordinuje se slovenskou Študentskou radou vysokých škôl a studentskými reprezentacemi V4+.

http://skrvs.cz/
skrvs@skrvs.cz